[4K热门电影] 流浪地球2 (2023) / The Wandering Earth Ⅱ / The Wandering Earth 2 / 《流浪地球》前传 / The Wandering Earth II 2023 2160p HQ WEB-DL H265 DDP5.1

◎译 名 流浪地球2/The Wandering Earth Ⅱ/The Wandering Earth 2/《流浪地球》前传
◎年 代 2023
◎产 地 中国大陆
◎类 别 科幻/冒险/灾难
◎语 言 汉语普通话/俄语/英语/印地语/法语
◎上映日期 2023-01-22(中国大陆)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt13539646/
◎豆瓣评分 8.4/10 from 1060673 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35267208/
◎片 长 173分钟
◎导 演 郭帆 Frant Gwo
◎编 剧 杨治学 Zhixue Yang
   龚格尔 Ge\’er Gong
   郭帆 Frant Gwo
   叶濡畅 Ruchang Ye
   刘慈欣 Cixin Liu
◎主 演 吴京 Jing Wu
   刘德华 Andy Lau
   李雪健 Xuejian Li
   沙溢 Yi Sha
   宁理 Li Ning
   王智 Zhi Wang
   朱颜曼滋 Yanmanzi Zhu
   安地 Andy Friend
   王若熹  Ruoxi Wang
   佟丽娅 Liya Tong
   伟大力 Vatilli Makarychev
   张衣 Yi Zhang
   天使 Kawawa Kadichi
   克拉拉 Clara Lee
   叶展飞 Vladimir Ershov
   倪腾 Tony Nicholson
   胡先煦 Xianxu Hu
   霍青 Qing Huo
   刘寅 Michael Liu
   国义骞 Yiqian Guo
   吴恩璇 Enxuan Wu
   王红卫 Hongwei Wang
   孔大山 Dashan Kong
   徐建 Eric Xu
   刘佳沄 Jiayun Liu
   丁燕来 Yanlai Ding
   郜昂 Ang Gao
   严华 Hua Yan
   李仁 Ren Li
   洪真 Ang Cin
   王磊 Lei Wang
   王一通 Yitong Wang
   杨洪涛 Hongtao Yang
   赵叶索 Yesuo Zhao
   李路琦 Luqi Li
   黄纪渊 Jiyuan Huang
   郑楚一 Chuyi Zheng
   吴静一 Jingyi Wu
   付嘉灏 Jiahao Fu
   瓦伦廷·沃罗布耶夫 Valentin Volobuev
   李一冉 Yiran Li
   周强 Qiang Zhou
   朱超艺 Chaoyi Zhu
   何金和龙 He Jinhelong
   何金和金 He Jinhejin
   张涛 Tao Zhang
   向进 Xiang Jin
   李沛东  Peidong Li
   柯国庆 Scotty Cox
   李丹妮 Daniela Tassy

◎简 介

 太阳即将毁灭,人类在地球表面建造出巨大的推进器,寻找新的家园。然而宇宙之路危机四伏,为了拯救地球,流浪地球时代的年轻人再次挺身而出,展开争分夺秒的生死之战。

钻石免费 永久钻石免费

已有人支付

本站信息收集于公开的网络,仅做交流使用,禁止商业用途!
影音帝国 » [4K热门电影] 流浪地球2 (2023) / The Wandering Earth Ⅱ / The Wandering Earth 2 / 《流浪地球》前传 / The Wandering Earth II 2023 2160p HQ WEB-DL H265 DDP5.1

提供最优质的高清4K/3D电影视频资源集合

全网4K片源 全网3D片源